Genomineerden

3 sterke kandidaten per categorie

35 gemeenten en steden dienden een dossier in voor Fietsgemeente/-stad 2018. Onze jury (samengesteld uit leden van de VSV, Fietsberaad Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Fietsersbond en andere mobiliteits- en fietsexperten) nomineerde 3 sterke kandidaten per categorie.

Na een terreinonderzoek (reality check bij de deelawards) maakt Ben Weyts, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, de winnaars bekend op 5 juni 2018 tijdens het Fietscongres.

Benieuwd wie kans maakt op deze felbegeerde titel?

Categorie 1 (meer dan 50.000 inwoners)

Gent

Gent heeft een ambitieus beleid dat de fiets echt op kop zet. Door de invoering van het circulatieplan realiseerde de stad minder verkeersongevallen en meer fietsers. Met de Fietsambassade bundelt ze verschillende partnerschappen in één herkenbare organisatie voor fietsdienstverlening. Bovendien zet Gent naast de grote symboolprojecten ook in op meer dan 220 kleinere fietscomfortmaatregelen.

Kortrijk

Kortrijk is al langer koploper op het vlak van autoparkeren, maar met een duidelijke visie en communicatiestrategie wil ze nu ook de fietsstad van Vlaanderen worden. Met het Charter Werftransport geeft Kortrijk het signaal dat de fiets(veiligheid) belangrijk is. Ook de politie en het parket werken mee aan dit verhaal. Zo is fietsdiefstal prioritair en leidde de verhoging van de snelheidscontroles tot minder auto-fietsongevallen.

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas toont dat ze een echte fietsvisie heeft door te denken in ‘trajecten’ in plaats van ‘projecten’. Via een participatietraject ontwikkelde de stad een kwalitatief fietsparkeer- en infrastructuurplan. Hiernaast denkt Sint-Niklaas na over een innovatieve ruimtelijke ordening (bv. het lobbenstadmodel). Kortom: uit haar kandidatuur blijkt dat er hard gewerkt is! 

Categorie 2 (20.000 tot 50.000 inwoners)

Deinze

Durf, lef en ambitie. Dat zijn de 3 voornaamste redenen waarom Deinze fietsstad wil worden. In 2015 maakte de stad een grote sprong voorwaarts en ook in 2018 laat ze zien dat ze niet bleef stilzitten. Wat vooral opviel: de aandacht voor handelaars en het aankoopbeleid. Deinze koopt woningen en gronden op om fietspaden snel te realiseren en zo in te zetten op een veiliger verkeer. 

Turnhout

Turnhout kijkt over de gemeentegrenzen heen om een sterk fietsbeleid uit te bouwen. Bij projecten door of met externen wegen de stadsbeslissingen door. Een extra lovenswaardig initiatief is de Fietsbieb waarmee Turnhout aan alle kinderen de kans geeft een fiets te lenen voor maar 20 euro per jaar.

Dendermonde

Dendermonde werd genomineerd voor haar geïntegreerde mobiliteitsaanpak met aandacht voor de fiets, de auto en de publieke ruimte. In 2015 werd een ambitieus fietsbeleidsplan met focus op een goede circulatie goedgekeurd. De stad diende een heel eerlijk dossier in waarbij ze duidelijk aangeeft wat ze al realiseerde en welke knelpunten ze nog moet overwinnen.

Categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners)

Peer

Peer creëerde een echte fietscultuur. Hoewel de gemeente niet worstelt met problemen zoals congestie, zet ze toch sterk in op de fiets. Peer slaagde er zelfs in om ook minder evidente doelgroepen (zoals handelaars) te betrekken bij het fietsbeleid. Die mobiliteitsmaatregelen gaan gepaard met een onderbouwde verkeersveiligheidsaanpak (bv. snelheidshandhaving in een zone 30).

Duffel

Duffel kiest voor een integraal fietsbeleid. Zo stemt de gemeente haar infrastructuur af op mobiliteitsonderzoek en tellingen. Ook verkeersveiligheid krijgt een duidelijke plaats in het fietsbeleid. Duffel plant elke maand een overleg in met de politie en stemt haar fietsbeleid af op de oorzaken van ongevallen. Hiernaast markeert ze ook duidelijke schoolroutes in het straatbeeld.

Bonheiden

Bonheiden zette verschillende gedurfde en innovatieve fietsprojecten op touw die elke keer gepaard gaan met een weloverwogen communicatieaanpak (bv. de fietsafspreekplaats voor jongeren ‘De Remblok’). De gemeente gelooft in haar beleid en weet het ook te verkopen. Samen met de politie en de dienst ruimtelijke ordening zet Bonheiden sterk in op een intergemeentelijke samenwerking.

Genomineerden deelawards

Beleid, monitoring en organisatie
 • Bonheiden
 • Gent
 • Deinze
Veilige netwerken
 • Bonheiden
 • Peer
 • Gent
Ontwerp en infrastructuur
 • Gent
 • Hasselt
 • Mortsel
Fietsparkeren
 • Kortrijk
 • Gent
 • Zwijndrecht
Fietscultuur en campagnes
 • Bonheiden
 • Gent
 • Deinze
Diensten en services
 • Gent
 • Mechelen
 • Bonheiden